Havárie střechy: +420 603 931 444 info@stadakorplus.cz

Údržba

Firma STADAKOR PLUS, s.r.o. nabízí z hlediska údržby střech primárně dvě odvětví služeb odpovídající ČSN 73 1901-1; bodům 8 až 11.

1. Plány oprav:

 • zpracování technických zpráv,
 • zpracování zásad kontrolního a zkušebního plánu (během výstavby),
 • zpracování zásad kontrol a podmínek běžné údržby (během užívání).

Zásady kontrolního a zkušebního plánu při výstavbě upřesňují:

 • požadavky na přejímku souvisejících konstrukcí,
 • požadavky na vlastnosti a stav materiálu,
 • požadavky na skladování výrobků,
 • požadavky na zkoušky důležitých vrstev,
 • požadavky na kontrolu stavu a správnosti provedení,
 • požadavky na rozsah dokumentace.

Zásady kontrol a podmínek běžné údržby během používání upřesňují:

 • vymezení pravidel užívání střešní plochy, pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti,
 • rozsah, četnost a podmínky kontrol,
 • rozsah, četnost a podmínky revitalizace.

2. Údržbu

 • střešního pláště,
 • stavu spojů a prostupů,
 • klempířských konstrukcí,
 • stav a upevnění technických zařízení na střeše (pouze zevnější kontrola, nenahrazuje kontroly výrobců),
 • stav navazujících konstrukcí.

Firma STADAKOR PLUS, s.r.o. zajišťuje pravidelné kontroly a údržbu všech svých realizací (nových střech i rekonstrukcí) po celou dobu jejich životnosti, včetně zápisu do stavebního deníku a protokolu o provedené kontrole. Kontrolujeme všechny kritické detaily a skutečnosti, které by mohly způsobit znečištění, nefunkčnost nebo poškození součástí střechy.

Obecně jsou termíny a požadavky na údržbu a revitalizaci střešních konstrukcí definovány v ČSN 1901-1; příloze B. Podrobnosti naleznete v tabulce “Cykly a požadavky kontrol střechy” a “Cykly a opatření pro revitalizaci střechy”.

Naše služby

Diagnostika

Zde najdete informace o vstupní diagnostice.

Údržba

Zde najdete informace k údržbě střech.

Oprava

Zde najdete infromace k opravám střech.

Poradenství

Zde najdete informace k poskytovanému poradenství.

Každá střecha, nová výzva…

Provádíme:

 • Průběžné opravy a údržba střech a řešení havarijních stavů.
 • Generální rekonstrukce střech
 • Zateplování střech
 • Výškové práce a práce na plošinách
 • Protokoly a zkoušky
 • Tesařské a pokrývačské práce
 • Klempířské práce
 • Oprava hromosvodů a revize
 • Návrhy technického řešení
 • Projekty a statické posudky
 • Rozpočty staveb – KROS 4

Náš obvyklý postup:

 • Vstupní konzultace na místě
 • Posouzení stávajícího stavu střešního pláště
 • Návrh technického řešení
 • Zpracování výkresové dokumentace nového stavu
 • Zpracování rozpočtu
 • Zajištění záboru prostranství
 • Realizace včetně zajištění inženýrské činnosti
 • Montáž hromovosvodu včetně zajištění revizní zkoušky
 • Úklid staveniště
 • Předání díla na základě předávacího protokolu

Po dobu realizace a následné záruky je veden stavební deník, resp. protokol o každoročních inspekcích, které jsou součástí základní ceny.

pracujeme pro vás

Realizovaných projektů

Poptávkový formulář

Vážení stávající i potenciální zákazníci, pro komunikaci s námi můžete využít poptávkový formulář, případně kontaktní formulář na konci této stránky.

Nejefektivnější však je telefonická komunikace, kterou doporučujeme zvláště v případě havarijních stavů a vždy, když hrozí prodlení (prošlápnutá střech a blížící se déšť).

Poptávkový formulář

Pro další informace či nahlášení havárie volejte: +420 603 931 444

Napište nám

A

STADAKOR PLUS, s.r.o.

Provozovna: Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01 (Areál budovy HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.)

Telefon: +420 603 931 444

info@stadakorplus.cz