Havárie střechy: +420 603 931 444 info@stadakorplus.cz

Diagnostika

Firma STADAKOR PLUS, s.r.o. nabízí kompletní diagnostické služby v rámci: pravidelné kontroly střešního pláště; přípravy rekonstrukce střechy; zhodnocení stavu střechy a návrhu možných řešení a oprav.

Nabízené služby zahrnují:

 1. Diagnostiku na místě:
  • odbornou prohlídku stávajícího stavu,
  • provádění pravidelných kontrol střechy,
  • analýzu střešního pláště a identifikaci případných poruch či slabých míst.
 2. Zkoušky a sondáž:
  • tahové zkoušky kotvících prvků; dle ETAG 006; příloha D,
  • vakuové zkoušky spojů střešního pláště; dle ČSN EN 1593,
  • sondy skladeb a konstrukcí.
 3. Dokumentaci:
  • technické zprávy stavu střešního pláště a doporučených opatření,
  • návrhy skladeb střechy,
  • návrhy kritických detailů,
  • návrhy sanačních prací,
  • dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby,
  • tepelně technické posouzení.

Diagnostika střechy slouží k získání přesných informací týkajících se stavu střechy a její konstrukce. Tyto informace jsou především kritické při řešení rekonstrukce, revitalizace či sanace střechy. Při opravě je nutné nejen vyměnit poškozené konstrukce, ale především identifikovat problémy a odstranit je. Materiály, ze kterých sestává skladba střechy jsou jedny z nejvíce namáhaných na celém objektu, díky čemuž u nich dochází k rychlé degradaci, jsou důrazně doporučovány pravidelné kontroly a údržba střechy.

Naše služby

Diagnostika

Zde najdete informace o vstupní diagnostice.

Údržba

Zde najdete informace k údržbě střech.

Oprava

Zde najdete infromace k opravám střech.

Poradenství

Zde najdete informace k poskytovanému poradenství.

Každá střecha, nová výzva…

Provádíme:

 • Průběžné opravy a údržba střech a řešení havarijních stavů.
 • Generální rekonstrukce střech
 • Zateplování střech
 • Výškové práce a práce na plošinách
 • Protokoly a zkoušky
 • Tesařské a pokrývačské práce
 • Klempířské práce
 • Oprava hromosvodů a revize
 • Návrhy technického řešení
 • Projekty a statické posudky
 • Rozpočty staveb – KROS 4

Náš obvyklý postup:

 • Vstupní konzultace na místě
 • Posouzení stávajícího stavu střešního pláště
 • Návrh technického řešení
 • Zpracování výkresové dokumentace nového stavu
 • Zpracování rozpočtu
 • Zajištění záboru prostranství
 • Realizace včetně zajištění inženýrské činnosti
 • Montáž hromovosvodu včetně zajištění revizní zkoušky
 • Úklid staveniště
 • Předání díla na základě předávacího protokolu

Po dobu realizace a následné záruky je veden stavební deník, resp. protokol o každoročních inspekcích, které jsou součástí základní ceny.

pracujeme pro vás

Realizovaných projektů

Poptávkový formulář

Vážení stávající i potenciální zákazníci, pro komunikaci s námi můžete využít poptávkový formulář, případně kontaktní formulář na konci této stránky.

Nejefektivnější však je telefonická komunikace, kterou doporučujeme zvláště v případě havarijních stavů a vždy, když hrozí prodlení (prošlápnutá střech a blížící se déšť).

Poptávkový formulář

Pro další informace či nahlášení havárie volejte: +420 603 931 444

Napište nám

A

STADAKOR PLUS, s.r.o.

Provozovna: Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01 (Areál budovy HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.)

Telefon: +420 603 931 444

info@stadakorplus.cz